बड़ लिबार अफिच नि न'

लिबार अफिच (बड़) आव नोंथांखौ बराइबाय

बड़ लिबार अफिच नि गुदि जायगायाव नोंथांखौ बराइबाय ।Bodo LibreOffice welcome