बड़ लिबार अफिच नि न'

लिबार अफिच (बड़) आव नोंथांखौ बराइबाय

बड़ लिबार अफिच नि गुदि जायगायाव नोंथांखौ बराइबाय ।

LibreOffice 5 Bodo Writer